REGULAMIN

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MABITECH.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem mabitech.pl, prowadzony jest przez:

 

Mabitech s.c.

ul.Antka Kochanka 5B

58-305 Wałbrzych

 

NIP: 8862790412

REGON: 020027377

 

tel. (74) 660 43 21

e-mail: sklep@mabitech.pl

 

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

2.1. Zakupy w sklepie internetowym MABITECH.PL mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie MABITECH.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

 

2.2. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

 

2.3. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika MABITECH s.c.

 

2.4. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

 

2.5. Sklep internetowy MABITECH.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku.

 

2.6. Firma Mabitech s.c. zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

 

2.7. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail), zostanie ono anulowane.

 

2.8. Zamówienia w sklepie internetowym MABITECH.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego MABITECH.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2.9. Ceny podawane w sklepie internetowym MABITECH.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. MABITECH s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

 

 

2.10. Firma MABITECH s.c. prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.

 

 

2.11. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny mabitech.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów, wybranego sposób płatności i dostawy, danych odbiorcy, numeru zamówienia.

 

 

 

2.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

 

 

 

 

3. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY TOWARÓW

 

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej

b. odbiór osobisty w siedzibie MABITECH s.c.

 

3.2. MABITECH s.c. będzie dążył do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie MABITECH.pl. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.

 

 

 

3.3. Za zamówione towary Kupujący płaci:

 

a) przelewem na konto sklepu

 

 

 

Nr konta mBank: 77114020040000350238623097

 

lub

 

b) gotówką pracownikowi firmy kurierskiej przy odbiorze przesyłki lub

c) gotówką w siedzibie MABITECH s.c.

 

 

 

 

3.4. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek MABITECH s.c. wpłyną odpowiednie środki.

 

 

3.5. Odpowiedzialność za uszkodzenia towaru od momentu przekazania spoczywa na przewoźniku. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji względem przewoźnika jest spisanie w obecności pracownika przewoźnika "Protokołu Reklamacji"

 

 

 

3.6. Jeżeli dostarczona przesyłka jest uszkodzona, Zamawiający ma prawo jej nie przyjmować, o czym powinien niezwłocznie powiadomić MABITECH s.c. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

 

3.7. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru jest podanie numeru zamówienia.

 

3.8. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

 

3.9. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia po schodach przesyłek o wadze nieprzekraczającej 30 kg.

 

 

3.10. Zamówienie zostanie anulowane gdy:

 

a) w terminie 7 dni od dokonania zakupu nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub

b) przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub

c) zamówiony towar nie zostanie odebrany w siedzibie MABITECH s.c. w terminie 7 dni od dokonania zakupu.

 

 

 

 

 

 

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

 

 

 

 

 

 

4.1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, powinien skontaktować się niezwłocznie w celu ustalenia dalszego toku postępowania. Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

 

4.2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

 

4.3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru.

 

4.4. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

4.5. Reklamacje wynikające z różnic kolorów i odcieni rzeczywistych w odniesieniu do zdjęć prezentowanych na stronie nie będą uwzględniane. Zdjęcia prezentowane w sklepie są poglądowe i kolory mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych.

 

 

5. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

 

5.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U.2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy,

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier hazardowych.

 

 

5.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania na adres MABITECH s.c. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

 

5.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu.

 

5.4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru nastąpi niezwłocznie, poprzez wykonanie przelewu przez MABITECH s.c. na wskazane przez Zamawiającego konto.

 

 

6. OCHRONA DANYCH

6.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez MABITECH s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

 

6.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

 

6.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – MABITECH s.c.

 

6.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

 

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

7.1. Firma MABITECH s.c. zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego MABITECH.pl,

c. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

 

 

7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

7.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

 

7.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.